ດາວໂຫລດ

  • SMETA_Facility ການຮ້ອງຂໍໂດຍກົງ _A4860824_Periodic_20200812-14_Jiafeng ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ_ບົດລາຍງານ
  • loreal_report-568799-20200914162907-f_iar_137841
  • JIAFENG - SA8000 2019
  • GRS_Scope_Certificate_2020-04-08 06_31_11 UTC
  • ບົດລາຍງານ A4867484_L 'OREAL_Initial_20200908_Changlin_F_IAR_137841_ ບົດລາຍງານພູເຂົາ
  • Loreal_Report-406963-20180423223804-F_IAR_23148
  • 19115092 LVMH Group ກວດສອບສັງຄົມ
  • ບໍລິສັດອຸດສາຫະ ກຳ HeYuan ChangLin ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ ຈຳ ກັດ
  • ISO9001